Прозорість та відкритість закладу освіти

Статут школи

Ліцензії на провадження освітньої діяльності 

Сертифікати про акредитацію освітніх прогрм

Освітня програма

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

Мова освітньго процесу

Наявність вакантних посад

Річний звіт про діяльність закладу

Результати моніторингу якості освіти

Правила прийому до закладу освіти

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, порядок надання

Структура та органи управління закладом освіти

Зарахування до 1 класу

Замовлення підручників

 Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти 

Штатний розпис закладу освіти 

Правила внутрішнього трудового розпорядку діяльність закладу

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Кошторис закладу освіти

Додаткових освітніх послуг заклад НЕ НАДАЄ

Форми освіти, які забезпечує заклад

Про перевід та випуск учнів 

Ліцензований обсяг та фактична кількість учнів

Орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2021 р.

План заходів, спрямованих на запобігання та  протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Організаія дистанційного навчання

Накази про дистанційне навчання

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу