РОЛЬ ШКІЛЬНИХ УЧНІВСЬКИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ВИХОВАННІ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ

30.01.2015 18:55

Сьогодні проблеми інформації займають розум людей різних професій. Про інформацію говорять і ті, хто її створює, і ті, хто її споживає, і ті, хто її досліджує. 

Світ інформації можна порівняти з величезним безмежним морем, береги якого не залишаються у своїх межах, а розширюються зі справді космічною швидкістю.  Щодня ЗМІ доносять інформацію людям.  Потік інформації постійно зростає. Інформованість  сприяє професійній та громадській орієнтації людини, формуванню всебічно, гармонійно розвиненої особистості.

Майбутній інтелектуальний багаж будь-якої країни в своїй основі визначається рівнем освіти та вихованості сьогоднішньої молоді. При чому визначальним стає не система отриманих знань, а світогляд людини, що формується насамперед у сім'ї, соціальному середовищі, освітньо-виховних установах. Виховання підростаючих поколінь завжди було найважливішим з суспільних завдань, але ця вічна проблема особливо гостро постає у перехідні періоди суспільства, коли нові умови різко змінюють вимоги до людини з боку суспільства. Сьогоднішнє суспільство на тлі загальних кризових явищ переживає, в тому числі, і духовну кризу.  Таким чином, збереження духовних основ суспільства в процесі естетичного, морального та демократичного виховання старшокласників виявляється однією з важливих завдань нашого часу.

Саме засоби масової інформації в цілому здійснюють помітний вплив на різні аспекти виховання і освіти школярів. Всіма своїми програмами вони прямо і побічно впливають на формування їх світогляду, допитливості, на естетичний смак. Завдання вчителя - сформувати в учня навички осмисленого ознайомлення  з теле- та радіопередачами, з періодичною пресою. Робота ця не проста, але якщо вона буде проведена цілеспрямовано, вміло, це призведе до зниження стомлюваності дітей, утримає від годинного сидіння біля телевізора, сприятиме вмінню сортувати інформацію, виділяти головне.  Тому працівники освіти повинні надавати великого значення впровадженню засобів масової інформації у навчально-виховний процес у школі. Усі школи повинні бути спеціально обладнані переглядовими класами, де встановлені телевізори.  У шкільних бібліотеках мають бути в наявності різноманітні журнали, газети для дітей, що створює сприятливі умови для прийому інформації під час уроків. 

Актуальність проблеми впливу ЗМІ на формування ціннісних орієнтацій особистості пов’язана з вирішенням завдань щодо формування особистості як носія цінностей у сучасній освіті. Ефективне навчання і виховання сучасного школяра нерозривно пов’язане з використанням нових комп’ютерних телекомунікацій та їх впливом на формування ціннісних орієнтацій особистості.

Крім того, у кожному навчальному закладі потрібно залучати учнів до створення власних  шкільних засобів масової інформації. Адже дитина має право на вільне висловлювання, тобто “свободу шукати, одержувати та передавати інформацію та ідеї будь якого роду незалежно від кордонів в усній, письмовій чи друкованій формі, у формі творів мистецтва чи за допомогою інших засобів на вибір дитини” (Стаття 13 Конвенції ООН про права дитини).І саме від дорослих певною мірою залежить, чи зможуть діти реалізувати своє право на вільне висловлювання. Завдання вчителів полягає в тому, щоб навчити дітей вільно висловлювати свої думки, почуття, ідеї, погляди. Шкільні ЗМІ мають виконувати такі функції: інформувати школярів про справи, що стосуються життя шкільної громади та давати можливість їм вільно висловити свої погляди, думки стосовно важливих проблем, що їх стосуються .

Отже, потрібно забезпечити права дитини на вільне висловлювання шляхом створення шкільної преси (газети, журнали, бюлетені), радіо або електроних засобів, які мають постійну назву і можуть охоплювати одну або декілька шкіл.

Основні завдання шкільних ЗМІ:

·  реалізувати на практиці право дитини на вільне висловлювання;

·  розширити знання молоді з громадянської освіти;

·  розвивати навички критичного мислення;

·  розвивати творчі здібності та вміння викладати свої думки в письмовій формі;

·  активізувати молодь в громадянській журналістиці;

·  розвивати навички планування та роботи в команді.

Якщо у виховний процес старшої  школи включити систему заходів щодо використання засобів масової інформації, то це підвищить ефективність роботи вчителя з формування демократичних цінностей – свободи, рівності, справедливості, солідарності; сприятиме висвітленню досвіду самореалізації учнів у соціальній, економічній, політичній та духовній сферах суспільно-політичного життя нашої держави. Також шкільні ЗМІ формують спроможність старшокласників захищати свої права і свободи, здатність до професійного самовизначення, прагнення стати конкурентоспроможним фахівцем, готовим до суспільно корисної праці. Шкільні учнівські ЗМІ слугують вихованню особистісних якостей учнів – гідності, активності, ініціативності, самостійності, відповідальності, законослухняності та толерантності.

Керівник шкільних ЗМІ

Шполянського НВК 

"ЗОШ І-ІІІ ст. №3 - гімназія"

Димніч В.В.