ОСОБИСТІ ЯКОСТІ УЧНІВ - ЗАКОНОСЛУХНЯНІСТЬ ТА ТОЛЕРАНТНІСТЬ

29.01.2015 19:33

Понад сумнівом, в усі часи, у тому числі й сьогодні, людям не обійтись без толерантності та законослухляності.  Адже вміння поводитися в товаристві, мати гарні манери, вихованість, ввічливість, поєднана з почуттям власної гідності і повагою до своєї країни, завжди цінувалася в людині. Дотриманням норм етикету роблять людину благородною, приємною іншим. Я вважаю, потрібно пояснювати учням, ще з ранніх літ, що не потрібно порушувати закони, адже в кінцевому результаті  самі ж від цього постраждаємо. Багато виникають проблем нетерпимості та неповаги в суспільстві; толерантність як необхідна умова існування сучасного світу.  Тому обов’язково потрібно сформувати цінності підростаючого покоління, навчити їх правильно вести себе в оточенні інших людей, навчити їх державним загальним законам та етичним нормам.  Необхідно розвивати певні здібності такі як:

·        уміння вести діалог, спілкуватися, з розумінням вислуховувати іншого й висловлювати свої погляди, права та потреби таким чином, щоб інший міг їх зрозуміти;

·        уміння дивитись на проблему в реальному світлі й визнавати позицію іншого;

·        уміння користуватись моделями конструктивного й демократичного розв'язання конфліктів;

·        розуміння принципової обмеженості й суб'єктності будь-якої інтерпретаційної моделі, відчуття мовчазного вдавання чогось, яке іноді є передумовою конфліктів.

  Майбутнє країни залежить саме від того, яким буде сучасне покоління, тому ще з ранніх літ, саме в школі, потрібно виховувати дітей, вчити добре ставитися до людей і до своєї країни.
Отже, толерантна і законослухняна людина – це людина, яка добре знає себе, комфортно почуває себе в навколишньому середовищі, розуміючи  інших людей і готова  завжди прийти на допомогу, людина з доброзичливим ставленням до інших культур, поглядів, традицій, поважає свою державу та її закони, намагається бути чесним громадянином.  Така людина бачить світ у всьому його розмаїтті і може відчувати себе легко.

Міністр трудових справ,

учениця 10-Г класу

 Данєва Аніта