ДЕМОКРАТИЧНІ ЦІННОСТІ - СВОБОДИ, РІВНОСТІ, СОЛІДАРНОСТІ, СПРАВЕДЛИВОСТІ

22.01.2015 19:25

Що являє собою демократія? Це суспільне самоврядування, яке здійснюють рівноправні громадяни через безпосередню участь в обговоренні й вирішенні громадянських справ шляхом вільного вибору. Демократичні цінності - це те, заради чого демократію варто захищати, це уособлення її значущості і життєдайності. Демократія - це насамперед - свобода, рівність, справедливість, солідарність.

Давайте розглянемо їх більш детальніше.

Свобода - одна з найбільших цінностей демократії. Можливість чинити відповідність до своїх бажань, інтересів, цілей на основі знання об'єктивної дійсності. Свобода є фундаментальною характеристикою людського існування, оскільки свобода не те, чим володіють люди, а те, чим вони є за своєю суттю.

Соціальна рівність- суспільний устрій, при якому всі члени суспільства володіють однаковим статусом у певній галузі.

Справедливість - мораль та чеснота, вразливість, як на суспільне добро, так і на суспільне зло. Справедливість - це найвища чеснота, що утримує мужність, поміркованість та мудрість в повній рівновазі та гармонії. Саме справедливість державного устрою породжує у нього "однодушність" і дружбу співгромадян, жінок і чоловіків.

Солідарність - активне співчуття яким-небуть діям, думкам; спільність поглядів та інтересів.

Демократія стала поняттям, яке вмістило в собі універсальний міст, систему поглядів та ідеологію, її ототожнюють з низкою цінностей ( свободи, рівності, справедливості, солідарності). Ці риси уточнюють сучасні уявлення про демократичний ідеал, розуміння сутності демократичного правління як певного вияву верховенства народу та його права контролювати й змінювати уряд.

Професійне самовизначення

Кожен підліток, учень зустрічався з проблемою вибору професії. Адже, це дуже складний вибір, від якого залежить майбутнє.

Професія( від латинського proffession - офіційно вказане заняття, спеціальність) - вид праці, занять, що потребує певної підготовкиі є джерелом існування. Професія характеризується системою знань, умінь і навичок, властивих певній людині. Щоб обрати правильну професію потрібно самовизначитись, слід зазначити, що самовизначення - це встановлення людиною власних особливостей, можливостей, здібностей, вибір критеріїв, норм оцінювання себе. Самовизначення поділяється на два підтипи

- Особистісне самовизначення - це вибір життєвої позиції, визначення перспективи у діяльності та сімейних планах. Особистісне самовизначення відбувається переважно у підлітковому віці. 

- Професійне самовизначення - це складний процес орієнтації особистості у професійно трудовому середовищі.

Отже, професійне самовизначення - це самостійний стійкий, осмислений вибір майбутніх професій.

Особистісні якості учнів - гідність, відповідальність

Особистісні якості - це людські якості, які мають стійку систему.

Особистість - це поняття, вироблене для відображення соціальної природи людини, розгляду її як індивіда, як суб'єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин.

Основними якостями учнів повинні бути - відповідальність та гідність. 

Відповідальність - це одна з головних якостей в людині, тобто особистості, оскільки є передумовою успіху. Відповідальність - це загальносоціологічна категорія, яка виражає ставлення особи до вимог, обов’язків, норм і цінностей

Гідність - це вміння тримати себе, та свої думки чистими, що допомагає вчинити правильно, навіть якщо для цього потрібно боротися зі своїми емоціями тапереступати через свої слабкості.

Отже, щоб стати особистістю ми повинні бути гідними і відповідальними.

 

Косенко А. 

10 - Г клас